Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

German

Ceramika doskonała dla smyka – zajęcia terapeutyczne w Przedszkolu Specjalnym „Kraina Tęczy” w SOSW we Wschowie

 

 

Przedszkole Specjalne „Kraina Tęczy” realizuje projekt pt. „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie", w ramach którego realizowane są zajęcia ceramiczne.

Intensywny rozwój psychoruchowy dzieci na etapie przedszkolnym wymaga systematycznego inspirowania, dostarczania bodźców, tworzenia różnorodnych przestrzeni do eksploracji, dzięki której dziecko ma szansę dowiedzieć się kim jest i co potrafi. Udział Przedszkola „Kraina Tęczy” w unijnym programie, mającym na celu poprawę dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, wychodzi naprzeciw szeroko rozumianym potrzebom naszych wychowanków.

Jedną z ofert wystosowanych do najmłodszych są zajęcia ceramiczne. Ceramika ma w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym piękną, ponad dwudziestoletnią tradycję. Pracownia, w której odbywają się zajęcia posiada w jeszcze niepełneprofesjonalne wyposażenie uzupełniane na bieżąco w ramach projektów realizowanych na przestrzeni lat.

Co daje rewalidacja poprzez zajęcia ceramiczne?

Przede wszystkim niesamowite poczucie sprawstwa. Glina, jako materiał wyjątkowo podatny na modelowanie, pozwala dzieciom doświadczać siły własnych dłoni, tego, że poprzez naciskanie, ściskanie, zgniatanie powstają kształty mające odniesienie w świecie rzeczywistym, ale też czysto wyobrażeniowe.

W cotygodniowych zajęciach biorą udział zarówno przedszkolaki z przedszkola Kraina Tęczy oraz dzieci realizujące wczesne wspomaganie rozwoju.

Na zajęciach początkowych dzieci zapoznały się z topografią pracowni, gdyż szczególnie istotne było, by były samodzielne na miarę swoich możliwości, poznały podstawowe narzędzia i potrafiły zorganizować swoje stanowisko pracy. Zajęcia są każdorazowo dostosowane do możliwości każdego z uczestników. Zdarza się, że dziecko chce realizować własny projekt, wówczas wspólnie ustalamy sposób wykonania oraz kolejność działań. Modelowanie w glinie w sposób samoistny usprawnia koncentrację uwagi, zmniejsza napięcie mięśniowe i co najważniejsze znacząco podnosi poczucie własnej wartości. Z przyjemnością obserwuję, jak podczas kolejnych zajęć przedszkolaki działają w oparciu o doświadczenia z poprzednich zajęć, potrafią pomagać sobie wzajemnie wzbogacając i ćwicząc mowę czynną i bierną. Ceramiczne drobiazgi stworzone siłą dziecięcych paluszków, wypalone i poszkliwione wywołują uśmiech, sprawiając że dzieci są dumne z tego co wytworzyły i cały czas mają ochotę na więcej.

Joanna Lewandowska-nauczycielka plastyki, realizator zajęć ceramicznyc

1

 

Projekt pt.Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

20210125_125412
20210125_125421
20210125_125431
20210308_102908
20210308_104440
20210308_104500
20210308_104520
20210308_104951
1/8 
start stop bwd fwd

 

 


 

 

 

 

 

Centrum przedszkole

 

 

„Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie".

Projekt unijny w Przedszkolu Specjalnym „Kraina Tęczy” w SOSW we Wschowie

Powiat Wschowski i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie, a dokładnie Przedszkole Specjalne „Kraina Tęczy” realizuje projekt pt. „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie".

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć terapeutycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, a także podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli przedszkola w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bezpośrednimi odbiorcami są podopieczni Przedszkola Specjalnego nr 6 Kraina Tęczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Jest to grupa 47 dzieci, z których każde posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o potrzebie kształcenia specjalnego.

Projekt napisały przy wsparciu terapeutów i nauczycieli dyrektor Ośrodka Lucyna Kowalczykowska i nauczycielka przedszkola, arteterapeutka Adrianna Łeszyk.

Zakres projektu obejmuje:

- organizację zajęć terapeutycznych dla dzieci - taniec terapeutyczny, zajęcia ceramiczne, gimnastyka korekcyjna, trening umiejętności społecznych, alternatywne metody komunikacji (AAC), alpakoterapia i hydroterapia połączona z zajęciami na basenie,

- modernizację trzech sal do zajęć terapeutycznych,

- zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci, w tym utworzenie integracyjnego placu zabaw,

- szkolenia dla nauczycieli przedszkola.

Całkowity koszt realizacji projektu - 1.176.907,61 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Społeczny - 1.000.371,46 zł

- wkład własny – 176.536,15 zł.

Okres realizacji projektu: 1.12 2020 – 30.11.2021

 1

 

Projekt pt.„Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

serceZBIERAMY - POMAGAMY

Zbieranie zakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji społecznych, jakie są organizowane w Polsce od kilku lat. To akcja charytatywno-ekologiczna, do której może włączyć się każdy z nas. Zebrane zakrętki sprzedawane są firmie recyklingowej, która przerabia je jako surowiec wtórny. Zebrane fundusze przeznaczane są na potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

Aby zbieranie nakrętek było opłacalne, trzeba to robić na dużą skalę. Jednak zawsze ma to sens. Zwłaszcza, że codziennie korzystamy z plastikowych butelek.

Od wielu lat taka akcja prowadzona jest w naszym Ośrodku. Z funduszy, które już pozyskaliśmy ze sprzedaż zakrętek, zakupiony został wózek inwalidzki, zabawki dla Przedszkola Specjalnego, przyczepka do przewozu wózków inwalidzkich. W ostatniej zbiórce zebraliśmy 1650 kg. W akcji wspierały nas przedszkola i szkoły powiatu wschowskiego, w szczególności - Szkoła Podstawowa  w Osowej Sieni, I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. Zbiórkę przeprowadzamy również wśród mieszkańców naszego miasta. W tym celu zakupione zostało przez sponsorów Justynę i Dariusza Górczak metalowe serca do zbiórki zakrętek. Jest ono zlokalizowane przy I Zespole Szkół we Wschowie. Okazuje się, że zebrane zakrętki mogą być darem serca. Akcja zbiórki zakrętek jest kontynuowana.

Za życzliwość i pomoc serdecznie dziękujemy.

Joanna Chodorowska

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Nowy sprzęt rehabilitacyjny

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie

Nowoczesny sprzęt stabilizujący trafił do podopiecznych naszego Ośrodka. Mobilny pionizator umożliwił postawienie pierwszych kroków dwóm podopiecznym Powiatowego Centrum Rehabilitacji.

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski gościł na zaproszenie Pani Dyrektor Lucyny Kowalczykowskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, gdzie został zaprezentowany nowy sprzęt rehabilitacyjny – pionizator, zakupiony na potrzeby wychowanków SOSW we Wschowie.

Pionizator to rodzaj ortezy stabilizującej przeznaczonej dla osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć i utrzymać postawy stojącej. Sprzęt wykorzystuje się w rehabilitacji dzieci zmagających się ze schorzeniami neurologicznymi czy ortopedycznymi ograniczającymi sprawność utrzymania pozycji wyprostowanej.

Sprzęt rehabilitacyjny tego typu znajduje zastosowanie u osób z niedowładem kończyn dolnych, najczęściej w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego czy przepukliny oponowo-rdzeniowej.

123IMG 0759IMG 0765

źródło: powiat wschowski


Umowy o praktyki wspomagane podpisane.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy będą kontynuować zajęcia w ramach praktyk wspomaganych. W dniach 19.10.2020 i 22.10.2020 roku zostały podpisane umowy o współpracy z pracodawcami.

Piekarnia - cukiernia

Piekarnia – Cukiernia Gierczak

 Fin de Siecle

Restauracja „Fin de Siecle”

  Restauracja Wschowianka 

Restauracja „Wschowianka”

Muzeum

Muzeum Ziemi Wschowskiej

 

Zadaniem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. Właśnie dlatego niezwykle ważną częścią procesu nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną jest organizowanie praktyk wspomaganych. W Szkole Przysposabiającej do Pracy praktyki wspomagane odbywają się przy wsparciu nauczyciela, który pełni rolę trenera pracy – pomaga w nabywaniu umiejętności zawodowych i zaradności społecznej. Nadrzędnym celem praktyk wspomaganych jest jednak praktyczna nauka czynności zawodowych, dzięki którym osoba niepełnosprawna ma szansę na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną praca ma nie tylko wartość ekonomiczną, ale również przyczynia się do wszechstronnego rozwoju  i wzrostu poczucia własnej wartości.

                                                                                                                               D. Zawadzki


 

 

  

mod2
mod33
plakat momodernizacja2
1/3 
start stop bwd fwd

   


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

tel. 65 547 69 22

mail: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl

Sekretariat czynny:

pon-pt w godz. 7:00 - 15:00 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka: mgr Lucyna Kowalczykowska - tel. 

Wicedyrektor Ośrodka: mgr Karolina Jędrzychowska - tel.

 

 
Partnerzy:
Macius Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol