Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

I pomoc – turniej wiedzy

09 stycznia 2020r. w Szkole Przysposabiającej do Pracy odbył się międzyklasowy turniej wiedzy dotyczący udzielania I pomocy. Turniej był podsumowaniem wiadomości i umiejętności zdobytych podczas szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej, które poprowadziła pani ratownik.  

Podczas turnieju wiedzy młodzież losowała zadania; rozwiązywała krzyżówki, wykreślanki; odgrywała scenki; odpowiadała na pytania związane z tematem. Uczniowie wykonywali również zadania praktyczne np. resuscytację krążeniowo-oddechową oraz układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Zadania były wykonywane indywidualnie oraz w grupach.

         Turniej był doskonałą powtórką oraz usystematyzowaniem wiedzy, a także doskonałą integracją. Młodzież wykazała się gruntowną wiedzą na temat I pomocy, która jest niezwykle ważna w życiu każdego człowieka.

         Na zakończenie turnieju każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom udziału w szkoleniu i w turnieju oraz zestaw długopisów.

                                                                            Organizatorzy:

                                                                            Małgorzata Jaworowska

                                                                            Sylwia Morawska

20200109_115320
20200109_115328
20200109_115504
20200109_115728
20200109_115802
20200109_120410
20200109_120723
20200109_120838
20200109_121507
20200109_121810
20200109_123241
01/11 
start stop bwd fwd

DSC00500
DSC00501
DSC00502
DSC00504
DSC00505
DSC00506
DSC00508
DSC00509
DSC00510
DSC00511
DSC00513
DSC00514
DSC00516
DSC00519
DSC00520
DSC00521
DSC00523
DSC00531
DSC00533
DSC00534
DSC00535
DSC00537
DSC00540
DSC00541
DSC00542
DSC00545
DSC00546
DSC00547
DSC00548
DSC00549
DSC00550
DSC00552
DSC00554
DSC00555
DSC00557
DSC00560
DSC00562
DSC00563
DSC00566
DSC00567
DSC00570
DSC00573
DSC00574
DSC00576
DSC00577
DSC00578
DSC00579
DSC00580
DSC00581
DSC00582
DSC00584
DSC00585
DSC00586
DSC00588
DSC00589
DSC00591
DSC00593
DSC00594
DSC00596
DSC00597
DSC00602
DSC00605
DSC00608
DSC00610
DSC00614
01/65 
start stop bwd fwd

Rehabilitacja 25 plus”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusz Korczaka we Wschowie od września 2019 do czerwca 2020 realizuje pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”. Beneficjentami projektu są absolwenci Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną) nie objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. Środowiskowych Domach Samopomocy czy Warsztatach Terapii Zajęciowej). Program finansowany jest ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W ramach projektu od poniedziałku do piątku absolwenci aktywnie uczestniczą w zajęciach ruchowych i usprawniających, terapeutycznych-logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, zajęciach plastyczno-technicznych, muzyczno- tanecznych, kulinarnych, rozwijających i wzmacniających aktywność zawodową.

     Magdalena Sobczak


25-1
25-10
25-2
25-3
25-4
25-5
25-6
25-7
25-8
25-9
01/10 
start stop bwd fwd

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W BOCCIA

„Mikołajki” w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym upłynęły w sportowej atmosferze. Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami zorganizowali w ramach projektu profilaktycznego już po raz czwarty turniej gry w boccia. Do wspólnej zabawy zaprosili uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej we Wschowie, uczestników projektu „25+”, uczniów z Zespołów Edukacyjno- Terapeutycznych, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły Podstawowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” – p. Mirosława Budzińska, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej – p. Beata Pawłowicz, Dyrektor SOSW we Wschowie – p. Lucyna Kowalczykowska, Z-ca Dyrektora SOSW – p. Karolina Jędrzychowska. Nie mogło oczywiście w tym dniu zabraknąć Św. Mikołaja, który obdarował wszystkich słodyczami.

W IV Turnieju Mikołajkowym w Boccia wystąpiło osiem drużyn. Najlepsza okazała się reprezentacja Domu Pomocy Społecznej we Wschowie.

Zwycięzcom gratulujemy i liczymy, że spotkamy się w przyszłym roku na jubileuszowym V Turnieju Mikołajkowym w Boccia. Jednocześnie dziękujemy Gminie Wschowa za finansowe wsparcie – wspaniałe medale, które otrzymali wszyscy uczestnicy projektu oraz słodkie upominki.

Co to takiego boccia?

Boccia to sportowa dyscyplina paraolimpijska wywodząca od włoskiej gry w bule – bocce. Pierwszy raz rozgrywki boccia miały miejsce na światowych igrzyskach niepełnosprawnych w Nowym Jorku w roku 1984. Stałą dyscypliną paraolimpijską stały się od czasu olimpiady w Barcelonie w 1992 roku. Ze względu na charakterystyczną dla większości gier „bulowych” prostotę zasad, relatywnie do innych sportów tani sprzęt i niewielkie wymagania w zakresie miejsca do gry, boccia polecana jest również jako gra integracyjna.

Samorząd Uczniowski

SOSW we Wschowie

1-b
10-b
11-b
12-b
13-b
14-b
15-b
16-b
17-b
18-b
19-b
2-b
20-b
21-b
23-b
24-b
25-b
26-b
27-b
28-b
3-b
30-b
31-b
32-b
4-b
5-b
6-b
7-b
8-b
9-b
01/30 
start stop bwd fwd

Projekt POWER – spotkanie informacyjne

30 października 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka we Wschowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu POWER - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W spotkaniu wzięły udział zaproszeni i zainteresowani przedstawiciele szkół Powiatu Wschowskiego oraz szkoły z Głogowa. Głównym celem spotkania było zapoznanie z możliwościami jakie niesie pozyskanie dotacji na realizację zadań projektu POWER oraz Erasmus+. Gościom zostały przedstawione korzyści wynikające z działań Mobilność kadry edukacji szkolnej oraz Partnerstwa strategiczne. Uczestników spotkania zapoznano m.in. z zasadami wnioskowania, wspieranymi działaniami, poinformowano w jaki sposób należy złożyć wniosek oraz jak zarządzać projektem. Nie odbyło się bez pytań, na które organizatorzy spotkania starali się odpowiedzieć jak najbardziej szczegółowo.

            Spotkanie było jednym z punktów w ramach realizacji projektu POWER „Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy”, który od 2018 roku jest prowadzony w Ośrodku.

            Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękujemy za obecność i życzymy sukcesów w składaniu wniosków oraz w realizacji projektów.

Organizatorzy:

Sylwia Morawska, Joanna Pawłowska, Joanna Chodorowska, Renata Rokicka, Hanna Romanowicz

 

20191030_153347
20191030_153358
20191030_153424
20191030_153428
1/4 
start stop bwd fwd


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

tel. 65 547 69 22

mail: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl

Sekretariat czynny:

pon-pt w godz. 7:00 - 15:00 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka: mgr Lucyna Kowalczykowska - tel. 

Wicedyrektor Ośrodka: mgr Karolina Jędrzychowska - tel.

 

 
Partnerzy:
Macius Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol