Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Do pobrania

PODRĘCZNIKI:

Zestaw podręczników w Gimnazjum na rok szkolny 2017/2018

Zestaw Programów Nauczania w Gimnazjum na rok szkolny 2017/2018

Zestaw podręczników ZSZ na rok szkolny 2017/2018

Zestaw Programów Nauczania w ZSZ na rok szkolny 2017/2018

 

WNIOSKI:

Procedura przyjmowania uczniów do SOSW

Podanie o skierowanie dziecka do OSW (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Zawodowa)

OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

Podanie o skierowanie dziecka do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

 

GIMNAZJUM

Podanie GIMNAZJUM

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Zasady rekrutacji

Podanie ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Podanie SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Zasady rekrutacji 

Podanie SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

GRUPY WYCHOWAWCZE

Podanie GRUPY WYCHOWAWCZE

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+