Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Plan lekcji

 

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Szkoła Branżowa I stopnia nr 1

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+