Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

  Sadzimy las

 

        Dzięki współpracy z Leśnictwem Mały Bór, w marcu uczniowie naszego Gimnazjum i ZSZ pod opieką p. Joanny Chodorowskiej brali udział w sadzeniu lasu. Jest to już tradycją, że w okresie wczesnej wiosny zgłaszamy swoją gotowość i chęć pomocy w sadzeniu drzew. Uczestnicząc w tych pracach, uczniowie nabierają doświadczenia w sadzeniu oraz poznają drzewostan okolicznych lasów. W tym roku sadziliśmy sadzonki buka, na terenie częściowo zadrzewionym sosnami.

 

Akcja ta ma na celu nie tylko powiększenie terenów leśnych, ale również walory edukacyjno – wychowawcze. Była to też forma obchodów „Międzynarodowego Dnia Lasu”, przypadającego 21 marca. Jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012r., którym Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami, tj. sadzenie drzew, sprzątanie lasów.

 

Joanna Chodorowska

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+