Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Uroczystość Pasowania i wręczenia Dyplomu Potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe

 


Coroczną tradycją jest, że we wrześniu świętujemy ważne chwile w życiu szkoły - Pasowanie na ucznia oraz wręczenie Dyplomów Potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe. W tym roku 16 września był ważną datą dla świętującej swój sukces absolwentki Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która pomyślnie zdała egzaminy zawodowe organizowane przez OKE.
Z rąk Dyrektora SOSW pana Andrzeja Waldmana otrzymała Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe. Dodatkowo została nagrodzona upominkiem ufundowanym przez Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek", a wręczonym przez Prezesa Stowarzyszenia panią Mirosławę Budzińską.

   
Wzniosłą chwilę przeżywali również podczas Uroczystości Pasowania uczniowie klasy pierwszej: Gimnazjum, Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego Gimnazjum , Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Złożone przez pierwszoklasistów na sztandar szkoły ślubowanie, było symbolicznym momentem przyjęcia Ich w poczet społeczności szkolnej. Na pamiątkę tej ceremonii z rąk dyrektora pana Piotra Chodorowskiego „pierwszaki" otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów w nauce, radości
z bycia członkami naszej szkolnej społeczności oraz spełnienia młodzieńczych marzeń. Absolwentce, pomyślności w dorosłym życiu oraz realizacji planów zawodowych i rodzinnych.
Świadkami uroczystości byli Dyrektor SOSW, Dyrektor Gimnazjum i ZSZ, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek", nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.
Uroczystość została przygotowana przez wychowawczynie klas pierwszych, panią: Joannę Chodorowską, Marzenę Nowak,Grażynę Grys, Sylwię Morawską.

 

J. Chodorowska

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+