Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Warto wiedzieć...

 

30 października odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Policji. Policjantki z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie specjalizujące się w tematyce zjawiska przemocy w rodzinie przeprowadziły prelekcję dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Zawodowej podczas, której przybliżyły problem przemocy, kształtując jednocześnie świadomość wiktymologiczną młodzieży, a także promując odpowiednie wzorce życia rodzinnego. Podczas spotkania poruszona została również tematyka związana z uzależnieniem od różnych substancji w tym szczególnie od substancji psychoaktywnych. Uczniom przestawiono mechanizmy uzależnień, wpływ na zdrowie, zachowanie człowieka oraz skutki do jakich może doprowadzić stosowanie różnych używek.

Panie policjantki zwróciły szczególną uwagę na podejmowanie zachowań ryzykownych, przemocowych pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy. W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali opaski silikonowe, identyfikując się w ten sposób ze sprzeciwem wobec przemocy domowej.

W. Szyguła

D. Zawadzki

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+