Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

POLSKA - MOJA OJCZYZNA

W związku z 96 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 12 listopada 2014r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie odbyła się gra „Polska – moja Ojczyzna”. Zajęcia były przeznaczone dla uczniów Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych Gimnazjum oraz klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Gra polegała na rozwiązaniu sześciu zadań dotyczących historii Polski oraz jej symboli narodowych – puzzle, krzyżówka, dobieranie podpisów do obrazków, uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami. Po rozwiązaniu każdego zadania uczniowie otrzymywali literki, z których powstało hasło POLSKA.

Na zakończenie każda z klas otrzymała pamiątkowy dyplom.

                                                                      Organizatorzy:

                                                                                Samorząd Uczniowski                        

                                                                                     Katarzyna Gertych

                                                                                     Agnieszka Bobrownicka – Kurkowiak

                                                                                     Sylwia Morawska

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+