Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

14 stycznia 2015r. w Gimnazjum nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym we Wschowie odbył się międzyszkolny konkurs matematyczno- fizyczny pt.: „KOSMICZNA PRZYGODA”. Uczestnikami byli uczniowie z SOSW w Rydzynie, SOSW w Nowej Soli oraz wychowankowie Naszego Ośrodka.

Konkurs był dwuetapowy, w którym I-sza część (teoretyczna) polegała na napisaniu testu z zakresu wiedzy o astronomii, a II-ga część odbyła się w auli szkolnej i polegała na rozwiązywaniu zadań praktycznych przeplatanych pytaniami o wszechświecie. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą astronomiczną i umiejętnościami matematycznymi. Forma połączenia nauki z zabawą wszystkim się podobała, a zwłaszcza publiczności, która chętnie odpowiadała na dodatkowe pytania prowadzącego. Podczas konkursu obejrzeć można było także prezentację multimedialną, która pozwoliła przenieść się w tajemniczy świat kosmosu.

 

  

Najlepsze rezultaty osiągnęła reprezentacja SOSW we Wschowie, w składzie: Aleksandra Kopeć, Alan Raczyński, Tomasz Kupsz. II miejsce zdobyli koledzy z Rydzyny a III z Nowej Soli.

Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny zorganizowany we współpracy ze świetlicą szkolną, w którym…:

$1 I miejsce zajął Kamil Krawczyk kl. III Gim. Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne.

$1 II miejsce zajęła Roksana Jankowska kl. II Gim. Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne.

$1 III miejsce zajęła Wiktoria Kuśnier kl. II Gim.

$1 Wyróżnienie zdobył Janek Kowalczykowski kl. III Gim.

Dyrektor Ośrodka, p. Andrzej Waldman podziękował uczniom za wspólną „kosmiczną przygodę” oraz wręczył nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem sfinansowanym przez firmę „GIERCZAK”, za co serdecznie dziękujemy. Nasze podziękowania składamy również p. Monice Luboińskiej- Romanowicz za pomoc w organizacji poczęstunku oraz firmie „DOBROWOLSKI” za przekazanie nagród rzeczowych.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: Marzena Jaworska, Magdalena Karwacka, Dorota Rygusik- Matelska.

    

 

 

 

 

 

 

zdjęcia z konkursu plastycznego

 

Materiał zamieszczony został na stronie www.zw.pl

http://zw.pl/kosmiczna-przygoda/

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+