Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

AKCJA „112” w naszej szkole

 

Wychowankowie SOSW we Wschowie włączyli się w kampanię społeczną promującą Europejski Numer Alarmowy 112 organizowaną przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

Realizację zadania powierzyliśmy uczniom klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy chętnie wzięli udział w tej ważnej dla naszego bezpieczeństwa akcji. Skupiliśmy się na zagadnieniach: Kiedy dzwonić…?  Jak dzwonić? oraz Kiedy NIE dzwonić pod numer alarmowy 112? Grupa uczniów przygotowała prezentację ze scenkami w formie komiksu z różnych zdarzeń i wypadków, w których należy reagować dzwoniąc pod nr alarmowy 112. Prezentacja przedstawiona została młodszym kolegom ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum (Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne) w dn. 02.02.2015r. w auli szkolnej. W spotkaniu brali również udział uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Podsumowaniem spotkania był quiz dla uczestników oraz zadanie praktyczne. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali również informacyjną gazetkę szkolną.

 

Organizatorami akcji były panie:

Dorota Rygusik– Matelska,

Marzena Jaworska,

Wioleta Szyguła,

Magdalena Karwacka.

Informacja o akcji "112" została zamieszczona na portalu www.zw.pl

 

http://zw.pl/sosw-europejski-numer-alarmowy-112/

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+