Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat...

Dnia 11 lutego 2015r. w Szkole Przysposabiającej do Pracy odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym – p. Dorotą Morawską.

Pani Dorota przypomniała uczestnikom kursu m.in. jakie informacje należy przekazać dyspozytorowi w momencie kiedy wzywamy pogotowie ratunkowe, co należy uczynić gdy sami udzielamy pierwszej pomocy.

Uczniowie mogli  przećwiczyć sprawdzanie oddechu, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz masaż serca.

Wiemy jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, może ona przecież uratować komuś życie. Dlatego bardzo dziękujemy pani Dorocie za pomoc oraz poświęcony nam wolny czas i zapraszamy ponownie za rok.

                                  

 

                     

                                                                     Organizatorzy:

                                                                                                                    Sylwia Morawska

                                                                                                                   Bożena Jung

                                                                                                                   Anna Zawadzka

                                                                   Hanna Romanowicz

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+