Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Wizyta przygotowawcza

w Herrnhut

Dnia 10 lutego 2015r. w Förderschule Herrnhut odbyła się wizyta przygotowująca spotkania uczniów naszego Ośrodka i szkoły z Herrnhut w Niemczech.

Wspólnie opracowano projekty, które zostaną złożone do biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jeżeli projekty zostaną zaakceptowane  pierwsze spotkanie odbędzie się  już w czerwcu za naszą zachodnią granicą, a wezmą w nich udział uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczniowie z Gimnazjum. Wizyta w Polsce przewidziana jest na przełomie września i października.

W spotkaniu w zaprzyjaźnionej szkole w Herrnhut wzięli udział pan dyrektor SOSW Andrzej Waldman oraz panie: Hanna Romanowicz, Ewelina Łepkowska, Sylwia Morawska.

                                                                                                                                

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+