Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

...w szkolnym laboratorium

 

Dnia 19 marca gimnazjaliści Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz pierwszoklasiści SPdP uczestniczyli w zajęciach otwartych z fizyki. Celem spotkania było zachęcenie młodzieży doobserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie i prawidłowości, którym te zjawiska podlegają. Dodatkowo zaspokojenie ciekawości uczniów, czym zajmuje się nauka fizyka. Tematem wiodącym były właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. Podczas spotkania uczniowie rozróżniali stany skupienia na podstawie zaobserwowanych cech charakterystycznych, a pokaz pozwolił na określenie ich właściwości. W części doświadczalnej badana była rozszerzalność cieplna. Do obserwacji ciał stałych, kiedy są ogrzane – młodzi laboranci wykorzystali pierścień Gravesanda, cieczy -  kolby ze szklaną rurką, a gazów - butelki z balonem. Wnioski z doświadczenia, spostrzeżenia uczniowie wykorzystali do wskazania w przyrodzie lub w otoczeniu występowania tegoż zjawiska.

  

 

Podczas zajęć wszyscy uczestnicy pamiętali o zasadach bezpieczeństwa w pracowni fizycznej, wykazali się wiedzą i ciekawością przyrody.

 

Marzena Jaworska

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+