Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Z przyjemnością informujemy, że 4 wnioski Stowarzyszenia "Nasz Ośrodek" otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie z zakresu:

 

 

1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

I Wschowski Marsz Akceptacji w kwocie: 1 500,00zł

 

 

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Kto się zjawi, ten się bawi - w kwocie: 1 500,00zł

 

 

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Zaczarowana Kraina- X Przegląd Teatralny - w kwocie: 2 000,00zł

          

         4. Ochrony i promocji zdrowia

 

 

Wiwat zdrowie! - w kwocie 3 100,00zł

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+