Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Promocja Naszego Ośrodka na Festiwalu Szkół...

W piątek 13.03.2015 w sali gimnastycznej I Zespołu Szkół im. St. Staszica odbył się IV Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego, zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wschowie. W tym roku swoją obecność zaakcentowała Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej , która wraz z przedsiębiorcami przedstawiła ofertę praktyk zawodowych na lokalnym rynku pracy.


Podczas trwania Festiwalu mieliśmy okazję zaprezentować prace uczniów oraz informatory z ofertą edukacyjną naszego Ośrodka:
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• Przedszkole Specjalne Nr 6 „Kraina tęczy"
• Szkoła Podstawowa Nr 4
• Gimnazjum Nr 3
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy
• Grupy Wychowawcze
• Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy


Izabela Urbańska
Dariusz Zawadzki

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+