Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Program „Dobry jak chleb”.

maciusOd kwietnia do czerwca w naszym Ośrodku ruszyła IV edycja Programu „Dobry jak chleb”, finansowana przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” z Gdyni. Uczestniczy w niej 87 uczniów. Wsparto nasz Ośrodek kwotą na dożywianie w wysokości 6900zł. 

Uczniowie codziennie w ramach tej akcji otrzymują na dużej przerwie kanapkę. Wszyscy wiemy, że prawidłowe odżywianie warunkuje zdrowie,optymalny rozwój fizyczny i intelektualny oraz dobre samopoczucie. W takiej sytuacji potrzeba dożywiania przeradza się z odruchu serca w odpowiedzialne zachowanie wobec dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za wsparcie Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” z GdyniJ

Koordynator

            Monika Romanowicz

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+