Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO !

30 kwietnia 2015r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka odbyła się powiatowa akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Celem akademii było przybliżenie haseł i znaczenia tego święta, kształtowanie dumy z osiągnięć naszych przodków, prezentowanie umiejętności recytatorskich i wokalnych młodzieży, postaw patriotycznych oraz rozbudzanie wrażliwości na święta narodowe.

Apel rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego, a następnie Dyrektor Ośrodka p. Andrzej Waldman powitał gości przybyłych na uroczystość.

Część artystyczna rozpoczęła się od zatańczenia przez uczniów Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych Gimnazjum oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy  poloneza do muzyki Wojciecha Kilara. Zaprezentowali również wiersze oraz piosenki związane z Konstytucją 3-go Maja.

Po zakończonym apelu goście udali się na poczęstunek, który został przygotowany przez pracowników CKUiP we Wschowie.

Organizatorzy:

Joanna Pawłowska, Sylwia Morawska, Agnieszka Bobrownicka – Kurkowiak, Marzena Nowak, Dorota Rygusik – Matelska, Jacek Szaferski.

Dziękujemy również za pomoc p. Aleksandrze Grochowczak, p. Joannie Lewandowskiej oraz p. Katarzynie Gertych

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+