Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Uroczyście ślubuję…

             Dnia 6 października 2015 roku r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Celem spotkania było uroczyste włączenie dzieci rozpoczynających naukę do grona uczniów naszej szkoły. Symboliczne pasowanie uświadamia nowym uczniom, że stają się częścią szkolnej społeczności oraz że są przyjmowani i akceptowani przez kolegów i nauczycieli.
W uroczystości wzięli udział rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie.
Ceremonię ślubowania a następnie pasowania na ucznia poprzedziła część artystyczna, po której nadeszła chwila przyrzeczenia na sztandar szkoły.  Po nim Pani Dyrektor ołówkiem pasowała 15 nowych młodych i uśmiechniętych osób na uczniów szkoły. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i słodkości.

Przy okazji naszego spotkania opiekunowie SKO ogłosili nazwiska nagrodzonych osób za konkurs plastyczny oraz zachęcili wszystkich uczniów do systematycznego oszczędzania. 

                Życzymy naszym nowym uczniom samych cudownych dni, sukcesów i wielu powodów do radości.

Karolina Jędrzychowska

Małgorzata Wojnarowska

 

Zapraszamy do galerii

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+