Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Głównym celem realizowanym w Szkole Przysposabiającej do pracy jest wszechstronny rozwój uczniów w miarę ich indywidualnych możliwości, przygotowanie do samodzielnego udziału w różnych sferach życia, w tym do pracy. Szkoła oferuje następujące kierunki: pracownik gospodarstwa domowego oraz ogrodnik. W ramach przysposobienia do pracy zajęcia odbywają się w: ogródku szkolnym oraz dobrze wyposażonych pracowniach gospodarstwa domowego. Oprócz zajęć praktycznych, uczniowie realizują podstawowe założenia programowe w ramach przedmiotów: funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, religia. Uczniowie mogą kontynuować naukę do 23 roku życia.

Oferujemy wiele dodatkowych zajęć oraz liczne atrakcje:

$1·        wycieczki

$1·        wyjazdy na basen

$1·        udział w Olimpiadach Specjalnych - Polska

$1·        działalność teatrzyku szkolnego

$1·        imprezy okolicznościowe

$1·        coroczny udział w „Biegu Olimpijskim” oraz „Olimpiadzie bez barier”

$1·        udział w międzynarodowym projekcie „GESZKO”

W Szkole zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantując warunki do kompleksowego nauczania, które obejmuje:

$1·        realizację podstawy programowej

$1·        gimnastykę korekcyjną

$1·        terapię pedagogogiczną

$1·        logopedię

$1·        muzykoterapię

$1·        pomoc psychologiczną, zdrowotną

Podczas realizacji tych zadań opieramy się na zasadach pedagogiki specjalnej, a do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie uwzględniając jego potrzeby oraz możliwości.

Podania o przyjęcie do szkoły można składać w sekretariacie Ośrodka, wzór podania do pobrania w zakładce Dla rodzica/Dla ucznia.

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+