Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Szkoła proponuje kształcenie w klasach wielozawodowych we wszystkich zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka odbywa się w  trzyletnich cyklach kształcenia. Praktyczna nauka zawodu odbywa się   u pracodawców. Umowy o pracę dla pracownika młodocianego mogą być zawarte w Cechu Rzemiosł Różnych (dla zakładów zrzeszonych w Cechu) lub indywidualnie w pozostałych jednostkach gospodarczych. Cykl kształcenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladniczym. Po zdaniu egzaminu przed komisją Izby Rzemieślniczej uczeń otrzymuje tytuł czeladnika. Zdając egzamin Centralnej Komisji Egzaminacyjnej uczeń otrzymuje dyplom kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

 

Obecnie szkoła prowadzi współpracę z zakładami pracy, które kształcą w następujących zawodach: 

 

 1.   Kucharz
 2.   Piekarz
 3.   Cukiernik
 4.   Wędliniarz
 5.   Stolarz
 6.   Murarz - tynkarz
 7.   Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 8.   Rolnik
 9.   Fryzjer
 10.  Mechanik pojazdów samochodowych
 11.  Sprzedawca
 12.  Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

  

Proponowane zawody są zgodne  z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Uczeń może wybrać sobie każdy inny zawód ujęty w/w klasyfikacji, pod warunkiem odbycia w danym kierunku praktycznej nauki zawodu.

 

Przedmioty zawodowe na wszystkich kierunkach kształcenia realizowane są  na kursach w Centrach Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w wymiarze 136 godzin lekcyjnych.

 

Podania o przyjęcie do szkoły można  składać w sekretariacie szkoły, wzór podania do pobrania w zakładce  Dla rodzica/Dla ucznia.

 

Obraz19a   Obraz18a

 

  

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+