Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

 

Przedszkole Specjalne nr 6 „Kraina Tęczy” we Wschowie dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem

   

            Nasze przedszkole jest przedszkolem wspomagającym rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to miejsce gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniejszej liczebnie (do 10 dzieci) grupie niż w zwykłych placówkach. Działamy od 1 września 2010 roku bezpłatnie w godzinach od 7.30 do 15.00. Wprowadzamy dzieci w otaczający, różnorodny świat czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości. Przedszkole nie tylko zapewnia opiekę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również prowadzi wszechstronną pracę rewalidacyjną i korekcyjną wspierając indywidualny rozwój dziecka. Terapią indywidualną i grupową objęte są dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju. W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści: nauczyciele- oligofrenopedagodzy, psycholog, logopedzi, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapeuta, terapeuci integracji sensorycznej, dogoterapeuta.

Obecnie w przedszkolu funkcjonują cztery grupy: „Skowronki”, „Kotki”, „Skrzaty” dla  dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i  znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (dzieci niedowidzące, niepełnosprawne ruchowo) oraz „Jeżyki” dla dzieci z autyzmem. Dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są też wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, zajęciami z rehabilitacji, logopedii, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej.

                                      

             Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Programy Aktywności i Komunikacji Knillów, Metoda Snoezelen -Sala Doświadczania Świata, Stymulacja polisensoryczna, Integracja Sensoryczna, Metoda Dobrego Startu, Pedagogika zabawy, Metoda F. Affolter,  zabawy paluszkowe, masaże, itp. Naszym głównym celem jest dbałość o rozwój emocjonalny poprzez zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka: bezpieczeństwa, kontaktu z ludźmi, potrzebę zabawy. Rok szkolny 2013/14 nazwaliśmy rokiem komunikacji w naszym przedszkolu, ze względu na rosnącą liczbę dzieci słabo mówiących i niemówiących, co nie oznacza, że nie mają one nic do powiedzenia. Wprowadzamy w życie dzieci  komunikację alternatywną, a obecnie kolejne  narzędzia komunikacji (komunikatory), które pozwolą w prosty i zrozumiały sposób dzieciom mówić o swoich potrzebach, inicjować zabawy i otwierać się na świat. Są to już znaczące osiągnięcia w pracy z dziećmi z trudnościami w komunikowaniu się, gdyż poprawa komunikacji wpłynęła na pracę edukacyjną dzieci.

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+