Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

1. 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2. 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2019 r.

 

3. 

Ferie zimowe

 

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

4. 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. 

 

 

5. 

Egzamin ósmoklasisty

21-23 kwietnia 2020r.

6.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Komunikat CKE

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca 2020 r.

 

 

8.

Ferie letnie

 

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

tel. 65 547 69 22

mail: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl

Sekretariat czynny:

pon-pt w godz. 7:00 - 15:00 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka: mgr Lucyna Kowalczykowska - tel. 

Wicedyrektor Ośrodka: mgr Karolina Jędrzychowska - tel.

 

 
Partnerzy:
Macius Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol