Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

 

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w murach naszej szkoły odbyła się Uroczystość Pasowania uczniów klasy pierwszej Gimnazjum, Zespołów Edukacyjno–Terapeutycznych Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Pierwszoklasiści w obecności Dyrektora SOSW pana Andrzeja Waldmana, dyrektora ZSZ i Gimnazjum pana Piotra Chodorowskiego, wychowawców klas oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły:

„Ślubuję na sztandar naszej szkoły,

sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,

nie splamić honoru szkoły ani klasy,

szanować nauczycieli, pracowników szkoły,

 rodziców i kolegów

uczyć się tego co piękne i mądre,

kochać  i czcić swoją Ojczyznę.”

 

Złożona przysięga była symbolicznym momentem przyjęcia nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej. Jest to zaszczyt, ale i zobowiązanie. Na pamiątkę tej uroczystości pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wręczał je dyrektor wraz z wychowawcami poszczególnych klas: p. Katarzyną Gertych - kl. I Gimnazjum, p. Marzeną Nowak – kl. I-II ZET Gimnazjum, p. Magdaleną Sobczak - kl. I-II ZET z autyzmem, p. Joanną Chodorowską – kl. I ZSZ, p. Małgorzatą Jaworowską - kl.I SPdP z autyzmem, p. Anną Zawadzką – kl. I- II SPdP.

Wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów w nauce, radości z bycia członkami naszej szkolnej społeczności oraz spełnienia młodzieńczych marzeń.

 

Wychowawcy klas pierwszych

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+