Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

„Las – nasz Zielony Dobroczyńca”

28 marca br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Las – nasz Zielony Dobroczyńca”, zorganizowany dla uczniów placówek kształcenia specjalnego.

Do udziału w konkursie zaproszono uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Świebodzinie, Nowej Soli i Sulechowie.

Celem konkursu było: 

- Poszerzenie wiedzy na temat lasu, jego warstwowej budowy, różnorodności fauny i flory, ochrony oraz funkcji jaką pełni w środowisku przyrodniczym i w gospodarce człowieka.

- Integracja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z różnych środowisk.

Rywalizacja uczniów odbywała się w dwóch kategoriach:

Kategoria pierwsza obejmowała uczniów Szkoły Podstawowej, Zespołów

Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Uczestnicy wykonywali plakat związany z hasłem konkursu. Konkurs na plakat organizowany był w każdej z zaproszonych placówek. We Wschowie szkoły zaprezentowały trzy najlepsze prace, spośród których komisja wybrała i nagrodziła po jednej pracy z każdej placówki. Miejsce I zdobyła praca z SOSW w Sulechowie, miejsce II- praca z SOSW Świebodzinie, miejsce III- plakat z SOSW w Nowej Soli oraz IV miejsce praca Michała Ostrowskiego ucznia SPdP Naszej Placówki.

W kategorii drugiej rywalizowali uczniowie Gimnazjum, którzy wykazywali

się wiedzą, wykonując zadania praktyczne i odpowiadając na pytania teoretyczne.

Najlepiej zadaniu sprostał zespół Naszego Gimnazjum, w składzie: Wiktoria Okupnik, Wojtek Hylak i Kacper Juszkiewicz. Miejsce II przypadło uczniom z SOSW w Sulechowie, III – zdobyła drużyna z SOSW w Świebodzina oraz IV – z SOSW Nowej Soli.

Zmagania konkursowe obserwowali zaproszeni goście: Radny Powiatu Wschowskiego leśniczy pan Tomasz Urbański, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” pani Mirosława Budzińska oraz wieloletni nauczyciel SOSW pani Adela Krawczyk.

Konkurs był jednym z działań odbywających się w ramach projektu„Las – papier - książka”, realizowanego w ramach zadania publicznego: NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, OŚWIATA, EDUKACJA I WYCHOWANIE, dotowanego przez Starostwo Powiatowe we Wschowie.

Nagrody uczestnikom Konkursu wręczył w-c dyrektor SOSW we Wschowie pan Piotr Chodorowski oraz gość spotkania Radny Starostwa Powiatowego pan Tomasz Urbański. Uczniowie otrzymali również drobne upominki oraz karmniki dla ptaków ufundowane przez Leśnictwo Włoszakowice.

Konkurs przygotowały panie Joanna Chodorowska i Sylwia Morawska.

J. Chodorowska

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+