Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

„Ekologia na wesoło”

 

5 kwietnia br. w wiosennej scenerii odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowej Soli Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów Zespołów Edukacyjno–Terapeutycznych – „Ekologia na wesoło”. Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz utrwalanie wiadomości i umiejętności segregacji odpadów. Cele te organizatorzy realizowali poprzez wspólną zabawę, praktyczne działania, rywalizację i integrację młodzieży z trzech zaprzyjaźnionych szkół: SOSW w Świebodzinie, SOSW we Wschowy oraz SOSW w Nowej Soli. Niespodzianką konkursu był, podział uczestników na trzy zespoły w skład, których wchodziła osoba z każdej ze szkół. Mimo takiego podziału, uczniowie poszczególnych drużyn z zaangażowaniem walczyli o miano najlepszego zespołu. Uczestnicy rozwiązując zadania konkursowe dzielili się wzajemnie wiedzą dotyczącą celów, zasad i sposobów zagospodarowywania odpadów z gospodarstw domowych.

 

 

 

 

 

 

 

J. Chodorowska

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+