Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Od nasiona do drzewa

 

12 maja br. uczniowie Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych Gimnazjum brali udział w zajęciach terenowych w Szkółce Leśnej w Czerlejewie. Było to jedno z działań odbywających się w ramach projektu „Las – papier - książka”, realizowanego z zadania publicznego: NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, OŚWIATA, EDUKACJA I WYCHOWANIE, dotowanego przez Starostwo Powiatowe we Wschowie.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów z wiedzą na temat powstawania lasu tj. pokazanie cyklu i warunków produkcji drzew leśnych oraz zapoznanie z gatunkami drzew rosnących w okolicznych lasach.

Wizyta w Czerlejewie zakończyła się spotkaniem przy ognisku.

                                                                                     Joanna Chodorowska

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+