Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Co z tym papierem?

Dnia 10 maja 2017r. w SOSW we Wschowie w ramach projektu „ LAS – PAPIER – KSIĄŻKA” odbył się konkurs „Co z tym papierem?”. W konkursie udział wzięły trzyosobowe drużyny: ZSS z Brzezia, ZPSW z Głogowa, SOSW z Nowej Soli oraz SOSW ze Wschowy. Celem spotkania było rozszerzenie wiedzy dotyczącej tematyki papieru, sposobu jego otrzymywania i wykorzystania. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwsza część była pisemna. Uczniowie rozwiązywali test wyboru i rozwiązywali proste zadania tekstowe. Druga część zawierała zadania praktyczne i odbywała się z udziałem publiczności. Uczniowie nie tylko poszerzali swoją wiedzę ale także uczyli się pracy w zespole i zdrowej rywalizacji. Publiczność również aktywnie uczestniczyła w spotkaniu odpowiadając na dodatkowe pytania. Każda z drużyn z ogromnym zaangażowaniem walczyła o miano najlepszego zespołu i tak:  I miejsce zdobyła drużyna z Nowej Soli, II miejsce zajęła drużyna z Brzezia, nasza drużyna zajęła III miejsce, a drużyna z Głogowa IV. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego we Wschowie w ramach zadania publicznego: NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, OŚWIATA, EDUKACJA I WYCHOWANIE.

Marzena Jaworska

Magdalena Karwacka

Dorota Rygusik - Matelska

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+