Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Święto Niepodległości

W piątek 10 listopada uroczystym apelem uczciliśmy Święto Niepodległości. Marzenia Polaków o odzyskaniu wolności po latach walki nareszcie się ziściły. Po 123 trzech latach niewoli Polska stała się samodzielnym państwem.

W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły odświętnie ubrani. Osoby występujące, przystrojone w biało – czerwone kotyliony trzymały w ręce papierowe kwiaty w barwach narodowych. Zaprezentowana część artystyczna wypełniona była licznymi wierszami recytowanymi przez dzieci oraz patriotycznymi piosenkami. Wyświetlana prezentacja multimedialna przedstawiała krótką historię Polski – czas zaborów i odzyskanie niepodległości. Pokaz slajdów był zintegrowany z inscenizacją wykonaną przez uczniów.

 

Uroczystość przybliżyła wszystkim uczestnikom historię narodu polskiego. Wywołała radość i dumę z narodowej tradycji, patriotyzmu i szacunku do przeszłości.

Głos zabrał również pan Andrzej Waldman - dyrektor SOSW, który podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie apelu.

Na zakończenie akademii dzieci wręczyły kwiaty żołnierzom, którzy byli naszymi gośćmi. To symboliczne podziękowanie za obronę naszej ojczyzny i poświęcenie Polsce. Uczniowie mogli zadać również naszym gościom kilka pytań dotyczących codziennej służby w wojsku. 

 

 

M. Karwacka

M. Nowak

J. Pawłowska

M. Jaworska

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+