Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

   BEZPIECZNE FERIE 2018

W czwartek 01.02.2018r. odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej w ramach akcji "Bezpieczne ferie". Podczas spotkania zaprezentowane zostały zagrożenia z jakimi mogą się spotkać uczniowie podczas wypoczynku zimowego oraz sposoby reagowania na nie, w tym udzielanie pomocy, zawiadamianie służb ratunkowych. Tematyka spotkania była szeroka, rozmawialiśmy  między innymi o formach spędzania czasu wolnego, w tym o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od mediów elektronicznych. Poruszone zostały również zagadnienia związane z opieką nad zwierzętami. Zaprezentowany został również film profilaktyczny związany z niebezpieczeństwem jakie wiąże się z zażywaniem substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy.


 

Wioleta Szyguła

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+