Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

„Wrażenia z pobytu w Finlandii”

28 lutego 2018r., tuż po feriach zimowych, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie odbyło się spotkanie, dotyczące relacji z wyjazdu do Finlandii w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Integracja w inicjatywie”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych, Branżowej Szkoły 1 Stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

         Uczestnicy wyjazdu do szkoły partnerskiej w Finlandii, uczniowie i nauczyciele, prezentując zdjęcia ze śnieżnej Finlandii, opowiedzieli o swoich przeżyciach, wrażeniach i atrakcjach jakie spotkały ich w kraju Muminków. Pochwalili się upominkami jakie otrzymali od przyjaciół z projektu.

         Podsumowaniem spotkania był konkurs dla uczniów Ośrodka dotyczący projektu Erasmus+, a nagrodami za prawidłowe odpowiedzi na pytania były słodycze z Finlandii i Estonii.

                                                                        Joanna Chodorowska

                                                                           Renata Rokicka

                                                                           Sylwia Morawska

          

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+