Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Samorządy Uczniowskie w OSW we Wschowie

Z okazji 50 - lecia istnienia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie zorganizowano RAJD PIESZY do udziału, w którym zaproszono przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wschowskich szkół.

50 rocznica powstania szkoły to ważne wydarzenie w życiu społeczności szkolnej. Spotkanie było jednym z wydarzeń organizowanych w ramach obchodów jubileuszu istnienia Ośrodka.

Trasa Rajdu wiodła z OSW, przez Park Wolsztyński i Szlak Bluszczowy. Na szlaku ekipy rajdowe musiały wykonać szereg zadań związanych z historią szkoły, jej patronem – Januszem Korczakiem -  prekursorem działań na rzecz praw dziecka, twórcy nowatorskiego systemu pracy z dziećmi, opartego na samorządności i partnerstwie. Była to również okazja do wspólnej zabawy służącej integracji wschowskich samorządów uczniowskich. Na mecie Rajdu na wszystkich uczestników czekały pieczone kiełbaski oraz słodki poczęstunek

Spotkanie zostało dofinansowanego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2016  (Profilaktyka i Młodzież)

Organizatorzy serdecznie dziękują przedstawicielom Samorządów Uczniowskich szkół, które przyjęły zaproszenie na Rajd –  SP nr 1, SP nr 2 im. Bohaterów Westerplatte, Gimnazjum  nr 2 im. Jana Pawła II oraz I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie.

Organizatorzy SU OSW we Wschowie

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+