Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

PROJEKT GIMNAZJALNY

Włączając się w obchody jubileuszu powstania Naszej Szkoły, uczniowie Gimnazjum realizowali projekt pt.

„50- lecie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

we Wschowie”.

Projekt realizowany był od marca do maja i miał na celu:

- Pogłębianie wiedzy o historii OSW we Wschowie oraz wiedzy o Januszu Korczaku  

    – patronie szkoły.

- Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

- Stymulowanie rozwoju poznawczego uczniów.

- Aktywizowanie uczniów.

- Wdrożenie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.

- Prezentację rezultatów swojej pracy.

Zadania projektu podzielone były na trzy obszary.

Uczniowie kl. I zbierali materiały i wiadomości o dorobu literackim Janusza Korczaka. Źródłem informacji była m.in. wizyta w Bibliotece Dziecięcej we Wschowie. Pierwszoklasiści przygotowali wystawę oraz wykonali plakat poświęcony twórczości literackiej Patrona.

Klasa II opracowała gazetkę, w którym zebrane zostały najważniejsze fakty z życia Patrona szkoły: Dzieciństwo i młodość, Janusz Korczak w służbie dziecku i społeczeństwu, Janusz Korczak w getcie.

Uczniowie kl. III skupiali się na historii Ośrodka. Swoją wiedzę o niej wykorzystali tworząc plakat poświęcony jubileuszowi Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wschowie.

Podsumowaniem realizacji projektu było spotkanie, które odbyło się 25 maja i obejmowało prezentację efektów pracy klas oraz udział uczniów w konkursie  wiedzy o Szkole, jej patronie i jego twórczości.

 

 

K. Gertych, J. Chodorowska

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+