Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

KLIKAJ Z GŁOWĄ

Od lutego do czerwca bieżącego roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowano projekt „Klikaj z Głową” dofinansowany przez UMiG Wschowa. Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych uczniów Ośrodka oraz do rodziców i nauczycieli. Przeprowadzono cykl zajęć, których celem było zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie uczniów na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami zachowań ryzykownych w Internecie. Podczas realizacji programu policjanci KPP we Wschowie przeprowadzili spotkania dla uczniów  młodszych i starszych ukierunkowane na zjawiska hejtu i stalkingu w sieci oraz konsekwencji prawnych z tym związanych. Na zakończenie cyklu zajęć  uczniowie opracowali kodeks bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych pod hasłem „Nasza umowa z Internetem’’ w formie graficznej w postaci plakatu. Przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Z problematyką zagrożeń w Internecie zapoznani zostali również nauczyciele w SOSW podczas specjalnego szkolenia  ,,Bezpieczeństwo w Internecie’’. Na zakończenie projektu uczniowie zaangażowani w realizację programu,  (20 uczniów) wzięło udział w pikniku profilaktycznym, który został zorganizowany na początku czerwca w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia muzeum plenerowego oraz wzięli udział w licznych atrakcjach.

 

Wioleta Szyguła

Dorota Lewińska - Groszewska

Lucyna Jagoda Zielnica

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+