Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Kadra pedagogiczna

Gimnazjum nr 3

   

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Chodorowski

 

JĘZYK  POLSKI
mgr  Katarzyna Gertych
 

MATEMATYKA 

mgr Magdalena Karwacka 

JĘZYK  NIEMIECKI 

mgr Ewelina Łepkowska 

HISTORIA 

mgr Jacek Szaferski 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

mgr Jacek Szaferski 

GEOGRAFIA 

mgr inż. Joanna Chodorowska 

BIOLOGIA 

mgr inż. Joanna Chodorowska 

CHEMIA 

mgr Marzena Jaworska 

FIZYKA 

mgr Marzena Jaworska 

TECHNIKA 

mgr Dariusz Romanowicz 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

mgr Jacek Szaferski 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

mgr Grażyna Grys
mgr Krzysztof Tomczyk
 

MUZYKA 

mgr Joanna Pawłowska 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

mgr Dorota Rygusik - Matelska

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

mgr Dorota Rygusik - Matelska

EDUKACJA  DLA  BEZPIECZEŃSTWA 

mgr Dariusz Romanowicz 

RELIGIA 

mgr Jolanta Pawłowska

 

INFORMATYKA 

 

A.H.

 

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Wioleta Szyguła
 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

mgr Dorota Lewińska – Groszewska 

LOGOPEDA 

mgr Izabela Urbańska 

DORADCA ZAWODOWY 

mgr Dariusz Zawadzki 

ŚWIETLICA 

mgr Dorota Rygusik - Matelska

 

 

ZESPOŁY

EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNE

  

mgr Agnieszka Bobrownicka – Kurkowiak 

mgr Magdalena Sobczak 

mgr Magdalena Karwacka 

mgr Joanna Pawłowska 

mgr Grażyna Grys 

mgr Marzena Jaworska 

mgr Joanna Pawłowska 

mgr Dariusz Zawadzki 

mgr Piotr Chodorowski 

mgr Dariusz Romanowicz

mgr Dorota Rygusik - Matelska

 

 

WYCHOWAWCY KLAS

  

23 GL - mgr  Katarzyna Gertych 

2 GU ZET - mgr Agnieszka Bobrownicka – Kurkowiak 

23 GU ZET - mgr Magdalena Karwacka

23 GA ZET - mgr Magdalena Sobczak

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+