Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

 

Projekt realizowany jest w ramach:

„Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuski 2020,
Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2016r. do 30.06.2022r.

Liderem projektu jest Powiat Wschowski.

 

Partnerami projektu są:

- firma Profi Biznes Group ze Szczecina,

- Uniwersytet Zielonogórski,

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie,

- Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

 

W projekcie udział wezmą uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW we Wschowie.


W ramach projektu dla młodzieży realizowane będą następujące zadania:
a)  doradztwo zawodowe

b)  kursy zawodowe:
- kurs prawo jazdy kat. B
- obsługa kasy fiskalnej
- wizażu
- kelner-barman
- kierowca wózków widłowych

Ze środków pozyskanych w ramach projektu powstanie Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego wraz z jego wyposażeniem w meble i sprzęt multimedialny.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

BADANIE IPD ...czytaj więcej

TARGI ZAWODOWE ...czytaj więcej

KURSY ...czytaj więcej

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+