Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

BADANIE IPD

 

 

Uczniowie klasy II  Zasadniczej Szkoły Zawodowej 31 października 2017 roku udali się do I Zespołu Szkół we Wschowie, gdzie odbyło się badanie IPD na platformie on-line dla uczniów rekrutowanych do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”. Uczestnicy otrzymali indywidualne kody dostępu do testów, które określają:  

predyspozycje osobowościowe i zawodowe,

kotwice kariery,

typ interpersonalny,

radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

preferencje zawodowe.                                                                     Po zalogowaniu na platformie UP uczniowie wykonali zadania pod nadzorem konsultanta merytorycznego. Po zakończeniu został wygenerowany wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia. Raport przygotowany przez specjalistę/coacha pozwoli wyznaczyć ścieżkę kariery, wskazać obszary do rozwoju, mocne strony oraz skierować na odpowiednie szkolenie i wsparcie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+