Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

German

Klauzula informacyjna

dotycząca ochrony danych osobowych

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Janusza Korczaka z siedzibą we Wschowie, ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa
sekretariat@sosw.wschowa.com.pl tel. 65 547 69 22

2. Inspektorem ochrony danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka z siedzibą we Wschowie jest;

Pani Marzena Kominek iodo.mk@o2.pl tel. 65 547 69 23

Pani Anita Zamelska iodo.az@o2.pl tel. 65 547 69 23

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ich zrealizowanie.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

tel. 65 547 69 22

mail: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl

Sekretariat czynny:

pon-pt w godz. 7:00 - 15:00 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka: mgr Lucyna Kowalczykowska - tel. 

Wicedyrektor Ośrodka: mgr Karolina Jędrzychowska - tel.

 

 
Partnerzy:
Macius Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol