Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

XIII WOJEWÓDZKI TURNIEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH

W BADMINTONA

W zawodach, które odbyły się dnia 26 września 2017r. w Sulechowie, udział wzięło 51 zawodników z 10 placówek kształcenia specjalnego województwa lubuskiego oraz DPS , WTZ, OTZ.

 Z klubu ,,Błyskawica” ze Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego we Wschowie startowało 4 zawodników.

Organizatorem imprezy byli: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Stowarzyszenie ,,Dlaczego nie” oraz Zespół Szkół w Sulechowie. Celem imprezy  było:  rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie, integracja ze środowiskiem oraz popularyzacja badmintona jako gry sportowej w placówkach specjalnych.

Zawody były prowadzone systemem gdzie rywalizacja toczyła się w grupach sprawnościowych, w grach pojedynczych ,,każdy z każdym” oraz do dwóch wygranych setów. Łącznie rozegrano ok. 80 pojedynków. Zwycięscy otrzymali medale, pozostali plakietki oraz drobne upominki i słodki poczęstunek. Turniej przebiegał w miłej atmosferze zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych.

Wyniki zawodników SOSW w poszczególnych grupach startowych:

I miejsce – Michał Kowalczykowski gr. XI

I miejsce – Paulina Halasa gr. VIII

I miejsce – Krzysztof Turowski gr. IX

II miejsce – Sebastian Nowak gr. VII

Grażyna Grys

 

Zdjcie0877
Zdjcie0878
Zdjcie0881
Zdjcie0883
Zdjcie0887
Zdjcie0892
Zdjcie0894
Zdjcie0896
Zdjcie0899
Zdjcie0901
01/10 
start stop bwd fwd

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+