Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Sprawdzian klas szóstych

5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas szóstych z naszej szkoły napisali swój pierwszy poważny egzamin - Sprawdzian Szóstoklasisty. Przystąpienie do sprawdzianu organizowanego przez CKE jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzian, do którego nasi uczniowie przystąpili składał się z dwóch części.

W pierwszej części, która rozpoczęła sie o godzinie 9:00 i trwała aż 80 minut sprawdzane były opanowane przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki. Uczeń miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).

Po przerwie, o godzinie 11:45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu: test z języka obcego, w naszej szkole z języka niemieckiego. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów były zadaniami zamkniętymi. Trwała ona 45 minut.

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają już 27 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego – 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia o wynikach.

 

DSC 0230  DSC 0231

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+