Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

W piątek 08.09.2017r. w Szkole Podstawowej w SOSW, odbył się apel Szkolnej Kasy Oszczędności, podczas którego opiekunowie przywitali nowych członków SKO. Podczas spotkania rozdano nowym uczniom książeczki oszczędnościowe, a pozostałym uczniom plany lekcyjne z logo SKO i Banku Spółdzielczego. Zachęcając wszystkich uczniów do systematycznego oszczędzania, opiekunki SKO ogłosiły dwa konkursy. Pierwszy - "Na najsystematyczniej oszczędzającego ucznia", którego podsumowanie odbędzie się w miesiącu czerwcu 2018r.; drugi -  konkurs plastyczny pt.” Logo SKO”, który będzie trwał do 22 września 2017r. Prace konkursowe będzie można oglądać w gablocie SKO na korytarzu szkolnym. We wrześniu zostaną również wyłonieni laureaci, na których czekają nagrody.

                                             M. Staniszewska - Skuriat,  M. Hatka

 

SDC11982

                             SDC11984               SDC11983

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+