Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

mgr Joanna Burdziłowska

(nauczyciel przyrody, wychowawca klasy)

Pedagog specjalny oraz terapeuta integracji

sensorycznej.

Studia podyplomowe: przyroda dla nauczycieli, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, terapia i edukacja osób z autyzmem

Kursy: terapia i edukacja osób z autyzmem

"W mojej pracy kieruje się dobrem dziecka z którym pracuje. Najmniejszy sukces mojego podopiecznego to dla mnie duża radość. Od dwóch lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poznaje

tajemnice ich zachowań głównie społecznych, uczę zrozumieć świat tak duży i

niezrozumiały dla moich wyjątkowych uczniów."

mgr Lidia Dobrzyńska

(nauczyciel religii, logopeda)

Studia magisterskie: filologia polska oraz teologia,

Studia podyplomowe: logopedia ogólna, oligofrenopedagogika,

Wykorzystywane kursy: „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się I i II stopień”.

mgr Justyna Frąckowiak

(wychowawca klasy)

Studia magisterskie: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna 

Studia licencjackie: Pedagogika Resocjalizacyjna i Terapia Pedagogiczna

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika

O mnie :

Jako surdopedagog prowadzę terapię dzieci niesłyszących i słabosłyszących , z zaburzeniami komunikacji językowej. Terapia obejmujemy osoby wyposażone w aparaty słuchowe oraz implanty. Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz stymulowanie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci z wadą słuchu. W praktyce terapeutycznej wykorzystuję następujące metody pracy: audytywno-werbalną, naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, werbo-tonalną oraz komunikację totalną.

mgr Maria Hatka

(wychowawca klasy)

Studia magisterskie: wychowanie przedszkolne , kształcenie zintegrowane i terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika,  Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem 

Kursy, które są wykorzystywane w pracy: Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumienia się „AAC” Warsztaty metodyczne „ Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”- Klanza, III Stopniowy kurs doskonalący „ Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem” „Moje sylabki „- nauka czytania metodą symultaniczo – sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej

"Największą satysfakcję przynosi mi praca z dziećmi. Poszukiwanie najlepszych dróg do

osiągnięcia zamierzonych celów. Wykształcenie u dzieci umiejętności ogólnej zaradności życiowej, samodzielności, poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia włsnej wartości. Kierując się myślą Janusza

Korczaka - „Dołóżmy wszelkich starań, aby dziecko, za którego naukę i wychowanie jesteśmy

odpowiedzialni, poczuło, że jest dobre, że umie, że potrafi”."

mgr Bartosz Jankowiak

(nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, informatyki, wychowawca klasy IV-VI L)

Studia magisterskie: Matematyka z informatyką

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika,  Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem 

Kursy, które są wykorzystywane w pracy: Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumienia się „AAC” - I i II stopień

Egzaminator OKE w Poznaniu Sprawdzianu w szkole podstawowej

mgr Karolina Jędrzychowska

(nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy)

Studia magisterskie: Pedagogika specjalna,

Studia podyplomowe: „Język polski dla nauczycieli” „ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka”, „Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem”.

Kursy, który wykorzystuję w codziennej pracy to: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się I i II stopień”.

W mojej pracy kieruję się mądrością:

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”

Od dwóch lat zajmuję się i codziennie poznaję tajemnice, jakie kryją dzieci z

autyzmem. Są to uczniowie wyjątkowi, którym pomagam zrozumieć

niepojęty dla nich świat.

mgr Monika Luboińska - Romanowicz

(wychowawca świetlicy, logopeda)

Wykształcenie: wyższe magisterskie, przygotowanie do realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych, diagnostyczno-terapeutycznych dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rehabilitacyjnych w placówkach: opiekuńczych, wychowawczych, integracyjnych, ośrodkach szkolno – rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych, leczniczych i diagnostyczno – konsultacyjnych
Studia Podyplomowe: Logopedia
Kursy wykorzystywane w pracy:
CERTYFIKAT z Zasad sporządzania wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych
CERTYFIKAT z PO KL – możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
CERTYFIKAT z Zasady zatrudniania, rozliczania i zarządzania personelem ,w projektach realizowanych w ramach PO KL 
CERTYFIKAT ASYSTENTA W PROJEKTACH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

mgr Ewelina Łepkowska

(nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy)

Studia magisterskie:Filologia Germańska

Studia podyplomowe:Oligofrenopedagogika, Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem

Zainteresowania: Interesuję się sportem, pielęgnacją zieleni, a także aranżacją przestrzeni zielonej. Istotne w mojej pracy i związane z przedmiotem jakiego nauczam są kultura i zwyczaje innych narodowości.

 

mgr Marta Maszańska

(wychowawca klasy)

Studia magisterskie Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, edukacja przedszkolna i nauczanie zintegrowane .

Kursy wykorzystywane w pracy: bibliotekoznawstwo, komunikacja alternatywna Makaton: I i II stopień, arteterapia

Szkolenia: „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy” „Jak pracować z rodzicem dziecka niepełnosprawnego?”, „Praca z oddechem i ciałem- programy aktywności”

O mnie:

Lubię swoją pracę, podróże - te małe i duże, przyjacielskie i rodzinne spotkania,

muzykę oraz literaturę. Chętnie zdobywam nowe doświadczenia i wiedzę.

W życiu cenię dobroć, uśmiech i chęć niesienia pomocy innym.

mgr Marzena Nowak

(tyflopedagog, wychowawca klasy)

Studia magisterskie: historia

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika, Dietetyka i Planowanie

Żywienia

Kursy aktualnie wykorzystywane w pracy: Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających

metod porozumienia się „AAC”, Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem

niepełnosprawnym, Stymulacja od podstaw / bazalna, Kurs czytania i pisania pismem

punktowym L. Braille'a, Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących.

"Jako tyflopedagog zajmuję się edukacją i rehabilitacją osób niewidomych i słabo widzących. Z  tego zakresu szczególnie interesuje mnie organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku (w tym dzieci z niepełnosprawnością złożoną)  oraz specyfika funkcjonowania wzrokowego i poznawczego dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia".

mgr Joanna Pawłowska

(nauczyciel muzyki)

Magister sztuki w zakresie wychowania muzycznego, oligofrenopedagog, terapeuta z zakresu terapii i edukacji osób z autyzmem, prowadząca zajęcia z uczniem uzdolnionym muzycznie.

 mgr Mariola Staniszewska - Skuriat

(nauczyciel zajęć technicznych, techniki, wychowawca klasy)

Studia magisterskie: Pedagogika opiekuńcza i wychowanie przedszkolne.

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Technika da nauczycieli

Kursy wykorzystywane w pracy: Metoda Tomatisa, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Zainteresowania: Biologia i przyroda, architektura ogrodowa i aranżacja wnętrz oraz kulinaria.

mgr Małgorzata Wojnarowska

(nauczyciel języka polskiego, wychowawca)

Studia magisterskie: pedagogika terapeutyczna

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem, Bibliotekoznawstwo z biblioterapią, Język polski

Kursy wykorzystywane w pracy: Integracja sensoryczna

Pasje: bardzo lubię czytać książki, chętnie angażuję się w akcje promujące czytelnictwo.

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+