Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

szkola podst

 

  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym mieści się na ulicy Reymonta 1.  Prowadzimy  klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami (zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu, autyzmem). Oferujemy też naukę dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera w normie intelektualnej.

Nasi uczniowie mają zajęcia w małych zespołach klasowych, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu, lepszemu przyswajaniu wiedzy, nawiązywaniu bliższych relacji z nauczycielami i kolegami w klasie. Dzięki połączeniu w jednym zespole uczniów z różnymi niepełnosprawnościami lub na różnym poziomie edukacyjnym (klasa I-III i IV-VI) mają możliwość wspierania się i dzielenia swoimi umiejętnościami. W gronie kolegów rozwijają swoje zainteresowania, nabierają zaufania do siebie i swoich możliwości, mogą odnosić sukcesy w różnych dziedzinach, czują się akceptowani i spełnieni.

Staramy się, aby edukacja i terapia, którą obejmujemy dzieci, wyzwalała ich potencjał rozwojowy. Uczymy umiejętności przydatnych w codziennym życiu – od samodzielnego jedzenia po obsługę komputera. Uczymy samodzielności, porozumiewania się, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz pomoce nauczyciela  wspiera uczniów i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Każdy problem jest traktowany z należytą uwagą.

Dla wszystkich uczniów  w sposób indywidualny opracowujemy indywidualne programy terapeutyczno- edukacyjne.

Wszyscy uczniowie objęci są opieką wykwalifikowanych i pełnych pasji specjalistów:

  • psychologa
  • pedagoga
  • terapeutów (terapia sensoryczna, dogoterapia, biofeedback, Tomatis)
  • rehabilitanta
  • logopedy i neurologopedy

Na terenie szkoły znajduje się plac zabaw oraz miasteczko ruchu drogowego, na których dzieci w sposób bezpieczny mogą odpoczywać, bawić się i uczyć poprzez obserwacje oraz działania. Przestronne sale lekcyjne, baza zgromadzonych pomocy dydaktycznych pozwalają z powodzeniem realizować treści nauczania i wychowania.

Przyjazna atmosfera panująca w szkole sprawia, że uczniowie chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach, wyjazdach, na które fundusze zdobywamy poprzez liczne projekty edukacyjne. Corocznie dzięki Fundacji „Maciuś” wspieramy też najuboższych uczniów.

 

 Miasteczko ruchu drogowego

Obraz8a

 

 

Oddziały dla uczniów z autyzmem

DSC03480

 

 

Zajęcia praktyczne

DSC03460

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+