Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

SADZIMY LAS

 

   Wiosna, to czas budzenia się przyrody do życia. Jest to również okres wzmożonych prac leśnych w zakresie odnowy drzewostanu.

   Już po raz kolejny uczniowie ZSZ oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego uczestniczyli w  akcji sadzenia lasu na terenie Leśnictwa Mały Bór. Udział uczniów w wiosennej akcji sadzenia lasu jest już tradycją, która sięga kilkunastu lat. Pierwsze posadzone przez młodzież drzewa – dęby, mają już 17 lat.    Sadzenie drzew odbywa się pod czujnym okiem leśniczego Leśnictwa Mały Bór pana Tomasza Urbańskiego, który już od wielu lat jest dla uczniów SOSW przewodnikiem po „leśnych drogach”.

Tegoroczne prace są jednym z działań w ramach projektu:

„LAS – PAPIER - KSIAŻKA”, realizowanegow ramach zadania publicznego: NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, OŚWIATA, EDUKACJA     I WYCHOWANIE, dotowanego przez Starostwo Powiatowe we Wschowie.

   Uczestnictwo wpracach sadzenia lasu ma na celu inspirować młodzież do działań na rzecz środowiska przyrodniczego, służyć ma budowaniu pozytywnych zachowań oraz postaw proekologicznych wśród młodych ludzi.

 

 

J. Chodorowska

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+