Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

 „Pierwsze kroki na rynek pracy”

         Dnia 18 października 2017 roku uczniowie klasy II-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w wycieczce do Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie. Uczniowie spotkali się tam z doradcą zawodowym, który zapoznał ich z formami pomocy jakich udziela Urząd Pracy osobom poszukującym zatrudnienia między innymi:

- doradztwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy,

- szkolenia dla osób bezrobotnych,

- staże pracy i programy wspomagające osoby chcące rozpocząć własną działalność        gospodarczą.

Uczniowie dowiedzieli się również, jakie warunki należy spełnić aby zarejestrować się  jako bezrobotny, na czym polega pozyskiwanie ofert pracy oraz na czym polega organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Uzyskali informacje o przysługujących osobom bezrobotnym prawach i obowiązkach oraz o organizacji szkoleń, kursów zawodowych. Na koniec spotkania pod kierunkiem doradcy zawodowego uczniowie zwiedzili budynek urzędu, zapoznali się ze specyfiką pracy w   poszczególnych wydziałach.


           Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy za umożliwienie zorganizowania wycieczki oraz miłe przyjęcie młodzieży i poświęcony jej czas.

Opiekunowie:
Marzena Jaworska
Dariusz Zawadzki

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+