Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

 

KADRA PEDAGOGICZNA
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

 

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Chodorowski

 

 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

mgr Anna Zawadzka
mgr Bożena Jung
mgr Sylwia Morawska
mgr Małgorzata Jaworowska

mgr Dariusz Romanowicz

mgr Justyna Górczak

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

mgr Hanna Romanowicz

mgr inż. Joanna Chodorowska

mgr Marzena Jaworska

mgr Justyna Górczak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Krzysztof Tomczyk

mgr Grażyna Grys

 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

mgr Hanna Romanowicz

mgr Bożena Jung

mgr Dariusz Romanowicz

mgr Justyna Górczak

mgr Agnieszka Bobrownicka - Kurkowiak

mgr Anna Zawadzka

mgr Magdalena Sobczak

 

RELIGIA
mgr Jolanta Pawłowska

 

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Wioleta Szyguła

 

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Dorota Lewińska – Groszewska

 

LOGOPEDA
mgr Izabela Urbańska

 

DORADCA ZAWODOWY
mgr Dariusz Zawadzki

 

ŚWIETLICA
mgr Dorota Rygusik - Matelska

 

 

WYCHOWAWCY KLAS

 

1a U SPdP - mgr Justyna Górczak

1b U SPdP - mgr Anna Zawadzka

23 U SPdP - mgr Bożena Jung

1 AU SPdP - mgr Małgorzata Jaworowska

23 A SPdP- mgr Sylwia Morawska

 

 

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+