Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

    

   W Ośrodku znajdują się dwa gabinety logopedyczne – gdzie prowadzona jest terapia przez wykwalifikowanych neurologopedów. Po przeprowadzeniu diagnozy logopedycznej, zapoznaniu się z orzeczeniami psychologiczno- pedagogicznymi, konsultacjach z wychowawcą i pedagogiem – kwalifikuje się dziecko do terapii logopedycznej. Forma zajęć dostosowana jest do możliwości i wieku uczniów.

Celem terapii jest przede wszystkim:
- Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej;
- Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
- Doskonalenie wymowy już ukształtowanej;
- Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
- Usprawnianie techniki czytania i pisania;
- Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej;

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+