Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Doradztwo edukacyjno- zawodowe

Prowadzący – mgr Dariusz Zawadzki

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ZSZ polega na:

- przygotowaniu uczniów do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz  poznaniu reguł rządzących rynkiem pracy.

- planowaniu kariery zawodowej, zbieraniu informacji o pracodawcach i konfrontacji tych informacji z własnymi oczekiwaniami.

- treningu umiejętności administracyjnych ( pisanie podań, życiorysów zawodowych CV, listów motywacyjnych, ofert zatrudnienia, poszukiwania pracy w formie rozmów telefonicznych, przygotowania się do bezpośredniej rozmowy z pracodawcą).

- kreowaniu aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+